logoGÖKDENİZ BALIKÇILIK SANAYİ İÇ ve DIŞ TİCARET bünyesinde işlenen tüm ürünlerin üretim politikası,

 

 • Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapan, üretimin her aşaması toplum gıda güvenliği anlayışına uygun, doğaya ve tüketiciye saygılı, teknolojinin olanaklarından yararlanan kuruluş olma özelliğimizi korumak , kalite politikamızın vazgeçilmez önceliğidir.

 

 • Ürünlerimizin var olan kalitesiyle yetinmeyecek, kalite düzeyini artırmak için üretimin her aşamasında çaba sarf edilecektir. Bu amaçla gıda güvenliği sisteminin etkinliği sürekli artırılacak ve şartlara uygunluğu sağlanacaktır.

 

 • Yönetim; üretimdeki zincirler belirlenirken ürünlerimizin gıda güvenliğinde önemli rol oynayan gıda hijyeni ve güvenliği gibi faktörlerin ön planda tutulmasını benimsemiştir.

 

 • Gıda güvenliğini sağlamada; üretimde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve gıda ile temas eden maddelerin temininin çok önemli rol oynadığı sürekli göz önünde tutulmaktadır.

 

 • Yeni teknolojiler izlenecek, gıda güvenliğini yükseltici olanlar en kısa zamanda sistem içerisine alınmasına gayret gösterilecektir.

 

 • Kalite anlayışımızın son tüketiciye ulaşıncaya dek sürdürülmesi ve bu aşamadaki birimlerin tümünün eğitilmesi ana ilkelerimizden birisidir.

 

 • Personelimizin gıda güvenliği doğrultusunda çalışmaları sağlanacak, bunun için gerekli eğitimler verilecek ve personelin ürettikleri ile gurur duymaları sağlanacaktır.

 

 • Müşteriler başta olmak üzere, menfaat gruplarının gereksinim ve beklentilerine önem verilecek, bu gereksinim ve beklentiler arasında denge kurulacaktır. Gereksinim ve beklentilerin tatmini için sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

 

 • Kuruluşumuzun genel gıda güvenliği politikası ile yönetim kademelerinin gıda güvenliği politikaları ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu politikaların birbiriyle uyumlu olmaları konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

 

 • Politikamız, herkesin katılımı ile kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

 

 • Topluma ve çevreye olan yükümlülüklerimizi yerine getirerek, sürekli gelişmesini sağlamaktır.

 

 

 • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve çevreyi korumak, Kuruluşumuzun gıda güvenliği politikaları üst yönetim tarafından taahhüt edilmiş olup, uygunluğu sürekli olarak gözden geçirilmekte ve kontrol edilmektedir.

 

 • Şirketimizin ana ilkesi “İnsan sağlığı için güvenli ürün üreterek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak ve tanınan bir marka olmaktır.”

 

Bunu sağlamak için,

 • Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapacağız.

 

 • Üretimin her aşamasını Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışına uygun şekilde sevk ve idare edeceğiz.

 

 • Yasal Mevzuata uygun ürünler üreteceğiz.

 

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak tüketici sağlığının korunmasını garanti altına alacağız ve Uygunsuz ürün miktarını minimum seviyede olmasını sağlamak ve izlemek.

 

 • Gıda Güvenliğini her zaman aynı standartta tutmak ve arttırmak amacıyla teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz.

 

 • İnsan sağlığı için güvenliği ürün ve hizmet ancak hijyenik girdilerin sağlandığı ortamda mümkündür. Kuruluşumuza ürün ve hizmet veren tedarikçilerimizle “işbirliği” ilişkilerimizi sürdüreceğiz, tedarikçilerimizin Gıda Güvenliğinin yükseltilmesine destek olacağız.

 

Çalışanlar olarak yukarıdaki hususları bir yaşam biçimi olarak benimsememiz, çalışmalara “tam ve aktif katılım” konusunda coşkumuzu sürdürmemiz başarımızın temel unsuru olacaktır.

 

FİKRET KÖMÜRCÜ